Locatie


De concerten vinden plaats in de Lidwinakerk in Best. Deze kerk staat bekend om zijn uitstekende akoestiek. De ronde vorm en licht hellende vloer zorgt bovendien voor een goed zicht vanaf iedere zitplaats.

In de aanbouw van de kerk is een gezellige ontmoetingsruimte waar na afloop van ieder concert de bezoekers gratis koffie of thee wordt aangeboden.

Op het kaartje hiernaast is de locatie van de Lidwinakerk aangegeven