Klein orkest Sint Ceacilia


Spread the love

Klein orkest Sint Ceacilia

Datum/Tijd
Datum: 09/03/2024
Tijd: 19:30 – 20:30

Locatie
Lidwinakerk

Categorieën


Het Klein Orkest werd vroeger ook wel het opleidingsorkest genoemd. Bijna alle muzikanten volgen wel de HaFaBra opleiding maar het Klein Orkest is véél meer dan alleen een opleidingsorkest. Het Klein Orkest is een zelfstandig orkest binnen de harmonie en verzorgt zelf het muzikale programma.  Om mee te mogen spelen met het Klein Orkest hanteren we als indicatie het A-niveau van de HaFaBra opleiding. Of je al kunt meespelen en kunt doorgroeien wordt getoetst op de voorspeelochtenden.

Dit orkest oefent elke woensdag van 18.45 uur tot 19.45 uur in het “Tejaterke” aan de Max de Bossustraat in Naastenbest en staat onder leiding van dirigent Marcel Verbruggen.

Het Klein Orkest heeft meerdere doelen:

  • Samen muziek maken op HaFaBra A/B/C niveau
  • Ervaring opdoen in groepsverband
  • Doorstroom naar Groot Orkest
  • Instroom en ondersteuning van Groot Orkest
  • Samen plezier maken
  • Niet-muzikale activiteiten ontplooien
  • Groepsbinding
  • Samen themaconcerten uitdenken en uitvoeren

Het Klein Orkest is een doorstroomorkest maar kan in sommige gevallen ook een eindstation zijn.